Sunday, 2 October 2011

remember our parents !

In the name of Allah The Most Gracious and The Most Merciful

Hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup.

1. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah.
2. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.
3. Merendahkan diri di hadapan keduanya.
4. Berbicara dengan lembut di hadapan mereka.
5. Menyediakan makanan untuk mereka.
6. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergu untuk urusan lainnya.
7. Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah.


" Redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa dan 
marah Allah bergantung kepada marah kedua ibu bapa "No comments:

Post a Comment